اخبار فرهنگی هنری
رییس حوزه هنری کردستان:
انجام کارآموزشی وفرهنگی بهترین اقدام درراستای مبارزه با قاچاق است
رییس حوزه هنری کردستان: انجام کارآموزشی وفرهنگی بهترین اقدام درراستای مبارزه با قاچاق است
سنندج-رییس حوزه هنری کردستان یکی ازبهترین اقدامات درحوزه مبارزه باقاچاق را انجام کار آموزشی وفرهنگی خواندوگفت:ستادمبارزه باقاچاق کالا اعتباراتی را به تولیدبرنامه های فرهنگی اختصاص دهد.
رئیس حوزه هنری کردستان:
ظرفیت هنرمندان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بکارگیری شود
رئیس حوزه هنری کردستان: ظرفیت هنرمندان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بکارگیری شود
رئیس حوزه هنری کردستان گفت: موفقیت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستلزم استفاده از ظرفیت هنرمندان و انجام کارهای فرهنگی تاثیرگذار است.
فیلم«توت»از کردستان به جشنواره دانشجویی « سایه » رسید
فیلم«توت»از کردستان به جشنواره دانشجویی « سایه » رسید
فیلم کوتاه «توت» به کارگردانی تیمور قادری محصول حوزه هنری استان کردستان به بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره ملی فیلم های کوتاه دانشجویی «سایه » راه یافت .
شاعر کردستانی : 
تقویت روحیه شاعری ، انضباط معانی ، جریان سازی حاصل دیدارشاعران با رهبر انقلاب است
شاعر کردستانی : تقویت روحیه شاعری ، انضباط معانی ، جریان سازی حاصل دیدارشاعران با رهبر انقلاب است
طاهره تختی متولد 1361،کارشناس مدیریت دولتی متخلص به "نسیم" ، شاعر و داستان نویس کردستانی اهل شهر بیجار از 9 سالگی سرودن اشعار منظوم با اوزان بسیار ساده را شروع نمود که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مجلات آیش به چاپ می رساندو اولین شعری را که می سراید یک شعر بسیار کودکانه با نام "پاییز " است که در همین مجله نیز چاپ می شود.
عکس
با هنرمندان
به بهانه ی پنجمین جشنواره نمایشنامه خوانی وتار:
به بهانه ی پنجمین جشنواره نمایشنامه خوانی وتار:
نمایشنامه خوانی: تعریف ها، نگره ها ،ظرفیت ها،بیم وامیدها صابر نیک بخت ( نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس)
بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143
بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143
شیلان اویهنگی: دانشجوی کارشناسی ارشدادبیات پایداری*
شناسه کاربري
رمز عبور
Skip Navigation Links
صفحه نخست